Historia firmy

W 2007 roku oddano do użytku kompleks do mielenia mąki tureckiego producenta HURMAK Compact 2002 o mocy 60 ton/dobę przetwórstwa zbóż. Po tym, jak otrzymaliśmy rozwijęte technologii otrzymywania mąki z wskaźnikami o niezmiennie wysokiej jakości, zostały prezentowane WT (warunki techniczne)  na nowy (ulepszony wyższy) typ mąki „Ekstra”, powstało pytanie wprowadzenia na rynek produkty pod własną marką. Tak w 2009 roku pojawiła się TM WILIA.
Słowo „Wilia” powstało z połączenia imion Witalij i Lilia – są to imiona dzieci założycieli. Ponadto, Wilia – to święto w przeddzień Bożego narodzenia na Ukrainie Zachodniej, a więc niesie w sobie ukraińską historię. Graficzny obrazek miał taki wygląd.

Kłos przedstawiony na logo oznaczał, że zajmujemy się zbożem, okrągłe litery  są ukierunkowane na uzyskanie pozytywnego wizerunku, litery czerwonego koloru to  młodzieńczy entuzjazm i energię zespołu.
Wraz ze wzrostem rozwoju firmy: pojawieniem się różnych rodzajów działalności, pozycjonowanie siebie jako serwisowej firmy, która nie tylko zajmuje się przetwarzanie zbóż, ale i usługami od sprzedaży nasion, nawozów, środków ochrony roślin, oleju napędowego, świadczenie usług techniki (jak rolniczych tak i maszyn budowlanych, transportu) kończąc dostosowaniem upraw do stanu, jego przechowywaniem i sprzedażą; powstało pytanie i o wizualnej zmianie logo. Tak było przeprowadzone rebranding, pojawiło się nowe logo znaku marki handlowej.
Pismo ideograficzne, które jest obecne w logo odzwierciedla słowiański symbol Ziemi, dającej życie i łączy starożytne symbole: romb – rolniczy symbol płodności; kwadrat – symbol rozporządzenia, stabilności, niezawodności, odzwierciedla cztery rodzaje prac na ziemi — przygotowanie gleby, siew, pielęgnacja upraw, zbiór; obraz beregini z podniesionymi rękami — znak ochrony upraw i wszystkich przedsięwzięć firmy. W integralności symbol ponosi firmie nowe życie czterech podstawowych

 

200127 czerwca 2001 r. Rozpoczyna swoją działalność Spółka z ograniczoną działalnością "WOŁYŃ-ZIARNO-PRODUKT". Posiadając niewielkie pieniądze zajmuje się zakupem zbóż,przetwarzania ich,jako dający na PP (Przedsiębiorstwo państwowe) "Łucki kombinat chlebny NR 1", PP "Łucki kombinat chlebny nr 2", Przedsiębiorstwo z inwestycjami zagranicznymi “Bonita” i sprzedażą otrzymanych produktów przetworzonych (mąka, otręby, makarony). Liczba pracujących 5 osób.
2003
18 березня 2003р. Придбання з аукціону цілісного майнового комплексу КП “Луцький 18 marca 2003r. Zakup na aukcji całościowego kompleksu majątkowego KP "Łucka fabryka pasz roślinnych", otrzymali 4097,3 m. kw własnych powierzchni magazynowych i suszarkę DSP-32
13.06.2003 r. Zarejestrowana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Łucka fabryka pasz roślinnych", co powstało w drodze reorganizacji KP "Łucka fabryka pasz roślin". Liczba zatrudnionych 35 osób.
2004Wzrost powierzchni magazynowych nа1600 m. Kw. poprzez budowę magazynów.
200504.04.2005 r. Zakup certyfikatów nieruchomości uczestników KP "Mlyniwska fabryka pasz roślin" i utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Mlyniwska fabryka pasz roślin". Tak pojawia się 10450 m. kw. hali produkcyjno-magazynowej i suszarka DSP-32 i DSP-50
w obwodzie Rowieńskim.
2006Wprowadzenie do eksploatacji elewatora typu kiszonki na 10000 ton przechowywania pod adresem m, Łuck ul. Mamsurowa,10
200701.06.2007 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Mlyniwska fabryka pasz roślin" zmienia nazwę na Sp. z o. o. "RIWNO-ZIARNO-PRODUKT"
05.07.2007 r. Na bazie tego przedsiębiorstwa oddano do użytku kompleks do mielenia mąki tureckiego producenta o mocy przetwarzania zbóż 60 ton na dobę.
200828.03.2008 r. Wprowadzono do eksploatacji suszarkę nasion SUKUP w Łucku,ul Mamsurowa,10

19.06.2008 r. nabycie majątkowych certyfikatów rolniczej spółdzielni produkcyjnej "Wołyń" i tworzenie pierwszego przedsiębiorstwa rolnego SP. z o. o. "WOŁYŃ NOVA" z bankiem ziemi około 1100 ha.

16.04.2008 g Zakupione obiekty nieruchomości pod adresem: miasteczko Rożyszcze, ul. Prywokzalna, 3 Powierzchnia pomieszczeń magazynowych 3756,2 mkw. Otrzymali jeszcze jedną stację wysyłania wagonów st. Rożyszcze (358803)

28.08.2008 r. Wykup udziałów założycieli zakładu rolnego Sp. z o. o. "Ukraina" z bankiem ziemi 1258 ha

29.09.2008р wykupiona działka pod obiektami w miasteczku Rożyszcze
200913.09.2009 r. Zakup sprzętów do dojenia (typu choinka) i przejście na utrzymanie bydła bez przypinania.
Zrealizowano pierwszy eksport zbóż.
201031.12.2010 zakupiona działka pod obiektami w Młynowie
Budowa magazynów pod adresem: Łucki rejon, wieś Rowanci, ul. Przemysłowa,5 do 15,2 tys. ton bagażu
201128.02.2011 r. uruchomienie młyna Compact-2002 do przetwarzania zbóż o mocy 60 ton/dobę

02.09.2011 r.- Zakup nieruchomości we wsi Senkewycziwka (6 tys. mkw. powierzchni magazynowej, suszarka DSP -32, lokalizacja w pobliżu torów kolejowych)

17.10.2011 R. Wykup udziałów uczestników SP. z o. o. "Millennium" ( obw. Wołyński , rejon Turijski miasteczko Łukiw, ul. Smidyńska,6).
Otrzymałi 4505 m kw. powierzchni magazynowych, kompleks suszenia ziarna M-839, przejście na wąskotorowy tor europejskiego modelu

25.10.2011 r. Zakup jeszcze jednego zakładu rolnego Przedsiębiorstwo rolne "Ranok", a to 940 ha areału dla posiewu.
Dostawa 60 osób krów rasy holsztańskiej z Niemiec.
201214.02.2012 Sp. z o. o. "RIWNE-ZIARNO-PRODUKT" zwiększa dostępność powierzchni magazynowych poprzez nabycie nieruchomości pod adresem: obw.Wołyński, rejon Horohiwskij, wieś Zwyniacze, ul. Prywokzalna, bud. 24 (na bazie danych obiektów pojawia się jeszcze jeden logistyczny punkt na kolei), a w kwietniu w miastechku Mlyniw zbudowany magazyn 5000t przechowywania zbóż.

14.04.2012 Sto procent wykup akcji gospodarstwa "Lyniwskie", siewne place rosną na 255 ha

17.06.2012 wpisano w statut fundacji Sp. z o. o. "WOŁYŃ-ZIARNO-PRODUKT" nieruchomości pod adresem: obw.Wołyński, rejon Horohiwskij, wieś Zwyniacze, ul. Prywokzalna, bud. 26 Uruchamianie elewatora na 10000 t przechowywania.

06.09.2012 r. Zakup nieruchomości (magazyny zboża) pod adresem: obw.Wołyński, rejon Kiwerciwski, wieś Derno, ul. Żowtnewa 44a.

18.10.2012 r. Wykup udziałów uczestników zakładu rolnego SP. z o. o. "V. Prometej" (Wspólny bank ziemi do uprawy wzrasta o prawie 2800 ha, zaczyna rozwijać się jeszcze jeden rodzaj działalności - hodowla bydła mięsnych ras)
2013Wykup gruntów pod nieruchomości w wsi Zwyniacze, rejony Horohowskiego (17483 m kw.), i więcej działek w wsi Łuków (3,4591 ha)

Lipiec 2013 wprowadzono kompeks zboża typu kiszonki 7000 t i podłogowego (8000t) przechowywania w bazie danych suszarki STRAHL (wieś Derno)

Lipiec 2013 wprowadzono magazynów: magazyn przypodłogowa o mocy 8000t przechowywania i spichlerz typu kiszonki na 12000 t przechowywania w bazie suszarki SUKUP (wieś Zwyniacze), magazyn o mocy 3500t przechowywanie (miasteczko Mlyniw)
2014Lipiec 2014 w misteczku Mlyniw wybudowany magazyn o mocy 5500t przechowywania
Wykup gruntów pod nieruchomoścą w m. Łuck, ul. Rankowa, 1b (0,9777 ha), wieś Zwyniacze, rejonu Horohiwskiego (4,0704 ha i 1,7482 ha)
Wzrost rolniczych-gospodarczych obszarów uprawy poprzez nabycie SP. z o. o. "SBE Ukraina Riwne" (6250 ha), SP. z o. o. "SBE Ukraina Wołyń" (2850 ha)

Wprowadzenie drugiej linii spichlerza zbożowego pod adresem obw.Wołyński, rejon Horohiwskij, wieś Zwyniacze, ul. Prywokzalna, bud. 26 na 14000 t przechowywania w bazie suszarki STRAHL
2015Rozwój infrastruktury społecznej przedsiębiorstw: uruchomienie akademika (wieś Zwyniacze), nowego biura w m. Łuck, rozpoczęcie budowy fabryki do materiału siewnego roślin wieś Zwyniacze. Zwiększenie banku ziemi do rolniczego przetwarzania poprzez zakup SP. z o. o. "Wołyń Agrarna" 650 ha