Recykling

Przetwarzaniem zbóż zajmuje się Sp. z o. o. „WOŁYŃ-ZIARNO-PRODUKT”, kompleks produkcyjny który obejmuje:

 • Dwa młyny tureckiego producenta HURMAK Compact 2002, które są przeznaczone do mielenia mąki pszennej najwyższej jakości dla piekarni. Konstrukcja młyna zawiera w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie maszyn do mielenia mąki. Składa się z dwóch modułów umieszczonych na ramach w jedno piętro (dział przygotowania ziarna do mielenia). Odbywa się dwustopniowe czyszczenie: pierwsze – przed nawilżaniem ziarna, drugie – po nawilżaniu. Czas nawilżania od 4 godzin. Wydajność przetwarzania jednego kompleksu 60 ton ziarna na dobę.

Изображение-050

 • Młyn do przetwarzania ziarna żyta wydajnością 25 ton ziarna na dobę ( zawiera oczyszczenie ziarna i oddział kruszenia i mielenia).
 • Nowy sprzęt ukraińskiego i zagranicznych producentów dla produkcji pasz, w którym proces technologii produkcji jest kontrolowany przez specjalny program, co wyklucza odchylenia od zmiany zadanej receptury paszy treściwej. Linia technologiczna zakładu przewiduje dwa etapy w produkcji pasz: 1) produkowanie BWMD (białkowo-witaminowo mineralnych dodatków); 2) produkcja pasz. Ta cecha linii technologicznej umożliwia produkcję pełnowartościowych pasz, jak i wzbogaconych w białko premiksów – tak zwanych 25%-30% koncentratów do określonej grupy zbóż (dostępnych w gospodarstwie) i dla określonej grupy zwierząt.
 • Przedsiębiorstwo może realizować indywidualne zamówienia na produkcję pasz dla świń różnych grup, a także dla bydła (stado do dojenia, hodowla zwierząt i tuczu), wykonywać obliczenia receptur, za zgodą zamawiającego, z ewentualnym włączeniem w skład paszy różnych enzymów i leków (antyhelmintyki, antybiotyki, probiotyki). Wydajność linii do produkcji pasz wynosi 5t/h, istnieje możliwość pakowania pasz w worki.
 • Wykorzystanie naukowych metod dotyczących wykorzystania surowców przy tworzeniu mieszanek paszowych pozwala uwzględnić aspekty poprawy zdrowia zwierząt, osiągnąć wysokich wskaźników produktywności populacji, obniżyć poziom kosztów na wykonanie jednostki produkcji zwierzęcej.
 • Linię do produkcji zbóż o wydajności do 1 t/godz., która realizuje produkcję takich gatunków zbóż:
 1. Groch polerowany kruszony odmiana nr 1, nr 2
 2. Mączka grochowa
 3. Kasza pszenna z miękkich odmian nr 1, nr 2, nr 3
 4. Mąka pszenna
 5. Mączka pszenna
 6. Kasza pszenna z twardych odmian nr 1, nr 2, nr 3
 7. Kasza pszenna z twardych odmian
 8. Mączka pszenna z twardych odmian
 9. Kasza jęczmienna nr 1, nr 2, nr 3
 10. Jęczmienna kasza manna
 11. Mączka jęczmienna
 12. Kasza jęczmienna nr 1, nr 2
 13. Mąka kukurydziana №1,№2,№3,№4
 14. Mączka kukurydziana
 15. Krupa kutia.

продукцияКолаж