Фінансова звітність

На вимогу абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” ТОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ” оприлюднює звіт про управління, річну фінансову звітність станом на 31.12.2020 та консолідовану річну фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2020 разом з незалежним аудиторським висновком шляхом їх розміщення на своїй сторінці в мережі Інтернет.

Звіт про управління

Фінансова звітність разом з незалежним аудиторським висновком станом і за рік, що закінчився 31.12.2019

Фінансова звітність разом з незалежним аудиторським висновком станом і за рік, що закінчився 31.12.2020

Консолідована фінансова звітність разом з незалежним аудиторським висновком станом і за рік, що закінчився 31.12.2020